ZARZĄD/DZIAŁACZE/OSOBY FUNKCYJNE

VACAT
PREZES
ANDRZEJ MOTYKA
WICEPREZES
IRENEUSZ KODURA
WICEPREZES
MATEUSZ MŁYNEK
SEKRETARZ, SPIKER
NORBERT SOLLORZ
SKARBNIK
GERARD HALAMA
PRZEWOD. KOMISJI REWIZYJNEJ
MAREK ROMANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
JAROSŁAW DRAGUĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
NORBERT ZIELONKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
MAREK ROMANOWSKI
GOSPODARZ
HENRYK SOLLORZ
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
TOMASZ CHABIOR
SPIKER, REDAKTOR WWW, FOTOREPORTER
PIOTR BOCHNIK
PORZĄDKOWY
KONRAD GLIED
PORZĄDKOWY
GRZEGORZ BARTCZAK
PORZĄDKOWY
WŁADYSŁAW BARTCZAK
PORZĄDKOWY