Zarząd OZPN uchwalił regulamin rozgrywek 2020/21 – rewolucja w rozgrywkach “okręgówki”

Rozgrywki Klasy Okręgowej prowadzone będą systemem dwurundowym, tj. I runda – zasadnicza, II runda – finałowa, według następujących zasad:

w I rundzie – zasadniczej w obu grupach uczestniczyć będzie 20 drużyn, które rozegrają między sobą jeden mecz. Po jej zakończeniu obie grupy zostaną podzielone na dwie grupy, tj. grupę mistrzowską – do której zakwalifikowane będą drużyny, które w tabeli końcowej w swojej grupie po I rundzie zajęły miejsca od 1 do 8 i grupę spadkowa, do której zakwalifikowane będą drużyny, które w tabeli końcowej w swojej grupie po I rundzie zajęły miejsca od 9 do 20. Do rundy II–finałowej drużyny zakwalifikowane do grup mistrzowskich oraz do grup spadkowych, przystępują z takim dorobkiem punktowym i bilansem zdobytych, a także straconych bramek jakie uzyskały w I rundzie – zasadniczej. W II rundzie dla drużyn zakwalifikowanych do obu grup mistrzowskich zostanie opracowany nowy terminarz, a drużyny rozegrają między sobą mecz i rewanż.

Drużyny, które po zakończeniu II rundy w swoich grupach mistrzowskich zajmą 1 miejsce uzyskają awans do 4 ligi opolskiej. W II rundzie – finałowej drużyny zakwalifikowane do obu grup spadkowych rozegrają między sobą jeden mecz i drużyny, które po zakończeniu II rundy w swoich grupach spadkowych zajęły miejsca 15, 16, 17,18, 19, 20 zostaną objęte spadkiem do Klasy „A”. Spadkiem objęta zostanie również jedna drużyna z 14 miejsca, która w wyniku meczów barażowych (mecz i rewanż) przegra rywalizację sportową z inną drużyną, która w swojej grupie zajęła 14 miejsce. Przy spadku sześciu drużyn z 4 ligi opolskiej, spada dodatkowo kolejna drużyna z 14 miejsca, i tym samym mecze barażowe nie będą rozgrywane, natomiast jeżeli spadkiem objęte zostanie siedem drużyn z 4 ligi opolskiej lub ewentualnie zdegradowana drużyna z wyższej ligi, to w takim przypadku spadkiem zostanie objęta jedna drużyna z 13 miejsca i zgodnie z zasadami ujętymi powyżej, zostaną rozegrane mecze barażowe o utrzymanie.

Klasa „A” składa się z 91 drużyn, podzielonych terytorialnie na 6 grup po minimum 15 drużyn w każdej. Zawody będą odbywały się systemem mecz i rewanż (każda drużyna rozgrywa z pozostałymi dwa spotkania, jedno jako gospodarz, drugie jako gość). Z Klasy „A” do Klasy Okręgowej awansują mistrzowie każdej z sześciu grup.

Klasa „B” powinna liczyć minimum 11 drużyn w grupach podzielonych terytorialnie. Ilość grup, uzależniona jest od ilości zgłoszonych drużyn przed rozpoczęciem danego sezonu. Z Klasy „B” do Klasy „A” awansują mistrzowie poszczególnych grup.

Drużyny seniorów 4 ligi opolskiej oraz Klasy Okręgowej mają prawo do wymiany pięciu zawodników w meczu mistrzowskim przez cały okres gry. Drużyny seniorów Klasy „A” oraz Klasy „B” mają prawo do wymiany siedmiu zawodników w meczu mistrzowskim przez cały okres gry.

Źródło i więcej informacji: http://pilkaopolska.pl/zarzad-ozpn-zatwierdzil-regulaminy-rozgrywek-na-sezon-2020-2021/