Stadion doczekał się studni głębinowej!

Boiska TOR Dobrzeń Wielki jako ostatnie w gminie będą nawadniane wodą z głębin ziemi. Pozwoli to odciążyć źródła z wodociągów, za czym idą oszczędności. Inwestycja warta ponad 30 tys. zł ma zwrócić się w ciągu kilku najbliższych lat, co przy zapowiadanych dalszych cięciach budżetowych w sporcie wydaje się zbawienne dla funkcjonowania klubu.

Budowa obejmowała odwiert w ziemi na głębokość ponad 40 metrów, utworzenie studni pod montaż pompy zdolnej obsłużyć 2 boiska oraz niezbędną instalację elektryczną wraz z robotami ziemnymi.

Skarbnik klubu (z ramienia zarządu odpowiedzialny za inwestycję) podkreślał jej ważność, nie tylko ze względu na oszczędności, ale i na kondycję boiska. Ciśnienie z wodociągu nie było wystarczające do podlania całej murawy, przez co w wielu miejscach letnie słońce ją wypalało.

Po co najmniej 6 latach doczekaliśmy się upragnionej studni. Serdecznie dziękujemy Radnym Gminy za akceptację, Panu Wójtowi Piotrowi Szlapie za ruszenie tematu, a szczególnie Panu Wicewójtowi Piotrowi Jonkowi za “łatwienie” sprawy, spotkania zespołu na miejscu budowy oraz rzetelny odbiór inwestycji.

Wykonawcą robót była firma Instalacje Studzienne Piotr Kuc.